September 2019

Woensdagavond, 4 september 2019 - Proefles Intuïtieve ontwikkeling.

Iedereen heeft een intuïtie

Intuïtie is de verbinding met het innerlijk van je "Zijn"

Intuïtie kun je trainen

Intuïtie leer je herkennen doormiddel van je stoffelijke zintuigen:

Voelen – proeven – horen – zien - ruiken

Intuïtie is verbonden met de hoogste deugd (geestelijk) in de mens

Intuïtie is daardoor verbonden met onze innerlijk leermeester/gids(en)

Intuïtie is verbonden met de Goddelijke Bron

 

Kortom, het  is heerlijk om te kunnen leven vanuit Intuïtie. 
Je voelt je dan beter instaat om vanuit de innerlijke waarneming/gevoel keuzes te maken… 


1ste Helft van de avond

We starten altijd met een korte meditatie met als doel om je te centreren en je focus op je derde oog te vestigen. Daarna gaan we verder met  o.a. uit korte krachtige meditatieve technieken om de zintuigen te trainen.

 

 2de Helft van de avond
Bestaat veelal uit paranormale oefeningen om de zintuigen te testen en te oefenen.

Let wel: Alle oefeningen worden samen besproken.
Juist deze dialoog is belangrijk, omdat je veel van elkaar kunt leren.

Verder zijn er 2 cd’s ingesproken met oefeningen om thuis verder te trainen.
(Die horen bij de deelname van de gehele training).

Lijkt het je ook interessant?
Je kúnt alvast aangeven dat je interesse hebt...

Naast de proeflesavond, bestaan de vervolglessen uit steeds een blok van 5 x een lesavond van ongeveer 2 uur en dat om de 14 dagen.

Minimaal 6 - maximaal 8 personen
Kosten van de lesavonden €22,50 pp per lesavond (incl. koffie/thee & versnapering)

Voor info en aanmelden: info@deswaeneburgh.com
T-030-285 1339/06-295 34 777

 

 

Donderdag,12 september 2019 - Praatavond met Loes van loon

Deze avond kun je gezellig, binnen een bescheiden groep aanzitten, rondom Loes van Loon.

Onze doelstelling is; mogelijkheid creëren, om de belangstellenden de gelegenheid te bieden, nu eens die vragen te stellen over paranormale zaken, waar men misschien al zo lang mee loopt.

Of zaken betreft je eigen ontwikkeling, waar je maar geen antwoord op vindt...
Misschien leven er vragen over de boeken van Loes...
De dialoog genereert kennis, dat weer interessant is voor alle aanwezigen.

NOOT: Houd er wel rekening mee, dat deze avond niet direct bedoeld voor een persoonlijke boodschap.

UITSLUITEND VIA AANMELDING

Locatie: De Swaeneburgh - Merwedekade 155 - Utrecht (gratis parkeren).
Tijd: Deur open:19.30 uur- Aanvang: 20.00 uur - Einde: 22.00 uur (evt. uitloop).
Kosten: €17,50 pp. (Inclusief koffie/thee & versnapering).

MAXIMAAL 20 PERSONEN- UITSLUITEND MET AANMELDING

Info@deswaeneburgh.com
T-030-285 1339/06-295 34 777

 

Dinsdag, 24 september 2019 - Kringgesprek met Marcus - (Gids van Illy Klimmert

Dit is een vervolg op de openbare Tranceavonden, een flow naar een nieuwe fase. We gaan nu een stapje verder.

Bij de huidige Tranceavonden kun je aanzitten en luisteren, soms wordt je uitgenodigd deel te nemen aan een dialoog.

Tijdens "Het Kringgesprek" neem je juist áctief deel, je appelleert aan wat er op de avond vrijkomt aan processen.
(Voor degenen die liever alleen naar een Tranceavond willen komen, er worden ook nog Tranceavonden georganiseerd.

NOOT: Marcus heeft aangegeven dat hij Illy in een lichte trance zal brengen omdat hij dan zelf  kan spreken. Ook zal Marcus waar nodig de lichte trance opheffen zodat zij zelf ook voor een deel kan meedoen aan het leiden van de avond samen met Cobi en Sjura. Hij zal ervoor zorgen dat het duidelijk is waar hijzelf spreekt en waar Illy zelf spreekt zodat daar geen onduidelijkheid over zal ontstaan.  

VOOR WIE? - Voor degenen, die een stapje verder willen gaan in hun persoonlijke bewustzijnsontwikkeling.

Marcus, de Gids van Illy, zal je mogelijk aanraken en uitnodigen om actief deel te nemen aan het gesprek en het uitwisselingsproces.

Deze bewustzijnsontwikkelingen zullen gaan over macroprocessen van onze kosmos en maatschappij, en zeker ook zaken van persoonlijke aard. Deze thema’s zullen mogelijk een persoonlijke inspiratie of blokkade kunnen oproepen.

OPNAMES
In verband met het mogelijk vrijkomen van persoonlijke informatie van de deelnemers mogen er geen persoonlijke opnames gemaakt worden van de avond.

Het is noodzakelijk dat je van te voren aan ons toestemming verleend voor het maken van deze opname i.v.m. privébescherming). Wijzelf zullen wel een opname maken, ivm met onze eigen evaluatie over de avonden). 

NOOT: Het is ons nog niet duidelijk of er een opname gevraagd kan worden van het eigen proces.

Locatie: De Swaeneburgh - Merwedekade 155 - Utrecht (gratis parkeren)
Kosten: €17,50 pp (Inclusief koffie/thee & versnapering)
Tijd: Deur open:19.30 uur - Aanvang: 20.00 uur - Einde: 22.00 uur

UITSLUITEND MET OPGAVE
Opgeven en informatie: info@deswaeneburgh.com

T-030-285 1339/06-295 34 777

-----------------------------------------

CITAAT VAN MARCUS- De inspiratie gegeven, is inderdaad bedoeld om voor ieder die deelneemt aan zo’n avond meer te geven dan voorheen.

En dat meer gebeurt, doordat de deelnemers vrijwillig meedoen, en zich voor zo’n avond openstellen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook zal het op een iets andere manier plaatsvinden. Voor sommigen in kleine stapjes, voor anderen af en toe met grote stappen.

Het zal de aanwezigen verrassen wat er kan gebeuren wanneer ze eenmaal begrijpen wat werkelijk de bedoeling is.

Niet voor niets spreek ik vaak over bewustzijnsverhoging, en dat zal bij deze avonden zeker ook een grote rol spelen, zo niet de grootste. Ook in het meer begrijpen van het eigen zijn en waarom iedereen vanuit onduidelijke hoek met bepaalde problematiek in aanraking komt.

Wij, als zielengroep vinden de tijd rijp, om het op deze manier invulling te geven.

Als er behoefte aan blijkt te bestaan dan kan er af en toe een Tranceavond tussendoor gegeven worden voor degenen die willen luisteren, maar zich niet of nog niet bloot durven te geven.

Het zal een uitnodiging zijn voor de mensen, om het vasthouden van moeilijke situaties, ervaringen en eigen structuren open te leggen om er inzicht, duidelijkheid en heling door te krijgen.