Voorwoord trancesessie oktober 2018 - Cobi Ledder

Trancesessie oktober 2018

Voorwoord door Cobi & Sjura, trancesessie oktober 2018

 

Lieve mensen,

Deze avond zaten we bijeen met een bescheiden groepje belangstellenden.
Het thema van deze avond, ging over onze bewuste en onbewuste leerpatronen in het leven. Bewust zijn, van een bepaald vastgelegd leerpatroon. Dit leerpatroon hebben we gekozen toen we nog astraal "boven" waren. Het is een plan voor ons leven hier op aarde, dat we  ooit hebben besproken met begeleidende hogere zielen.

 

Het kan zo zijn, dat wanneer je nog "boven" bent,... dat je met een "groep" hebt afgesproken, om samen iets te willen oplossen op de aarde...


Soms, kan het voorkomen, dat dat wát je wilde oplossen op aarde, niet helemaal lukt als groep, omdat je al wat langere tijd "boven" ben geweest. Dit kan omdat de situatie op aarde door je langere verblijf "boven" al wat veranderd is en/of omdat door je langer verblijf "boven" je inschatting over het leven op aarding niet meer voldoet en je en daardoor er niet helemaal toe komt om iets samen op te lossen. 

 

De processen hoeven niet altijd om sombere, donkere dingen te gaan, het kan ook zo zijn dat het om genezing, healing gaat, dus positieve zaken.

Mede door de intentie van het thema van deze avond, heeft Marcus een aanvang gemaakt om de avond af te ronden met een gezamenlijke healing voor een bepaald gebied of bepaalde mensen hier op aarde of "boven". Aan ons de keuze voor wie of wat. De bedoeling was om ons te laten verbinden met gene-zijde, ons open te stellen in eenheid, om energie te geven en samen onze liefdevolle gedachten en krachten te bundelen en uit te zenden voor hulp, daar waar het nodig is.In dit geval, hebben we ons opengesteld in verbinding, voor aandacht en hulp voor de slachtoffers van de aardbeving en de daar op volgende tsunami in Sulawesi.

 

Daarna hebben we ons in energie verder verbonden voor een situatie in een meer persoonlijke sfeer.

Hartengroet, Cobi Ledder
"De Swaeneburgh"