Cobi Ledder

Geboortehuis, stadskern "De Hof", Amersfoort

 

Achtergrond: 
Graag wil ik je  vertellen over mijn achtergrond.
Ik kom uit een doorsnee gezin en ben de oudste van vier kinderen.

Ik ben geboren op 27 december 1953 in hartje Amersfoort.
Letterlijk in het hart, want mijn geboorteplek stond in de oude stadskern "De Hof".

Mijn grootouders van zowel vaders als moeders kant hielden zich bezig met spirituele zaken.
 

De grootvader van moederskant bijvoorbeeld, was trancegevoelig en de grootmoeder had de gave van magnetiseren. Zo waren ze aangesloten in de jaren ´50 bij een vereniging, waar spirituele gebeurtenissen werden beproefd en onderzocht. De grootmoeder van vaderskant legde de kaart en dat was vaak raak,... zoals ik mij heb laten vertellen.

Drie ogen
Vooral door mijn moeder werd ik erop gewezen, me niet met zulke vormen van ontwikkelen bezig te houden! Opmerkelijk was het dan wel, dat mijn moeder tijdens haar zwangerschap over mij "droomde", dat ze een kind zou krijgen met drie ogen!

Op vrij jonge leeftijd ben ik getrouwd en heb twee kinderen gekregen. Verder hield ik mij totaal niet bezig met religie en door de overtuiging en opvoeding van mijn ouders, hield ik me ook niet bezig met paranormale zaken. Maar ja, op latere leeftijd ervoer ik wel steeds vreemde dingen, zoals lampen die spontaan aangingen en vreemde geluiden.

De Stem
Op een avond, sprak er vanuit de ether, vanuit het ongeziene, plotseling een krachtig klinkende mannenstem luid tot mij! De inhoud hiervan hou ik liever voor mezelf. Van schrik viel ik dan bijna achterover met de stoel! Het was behoorlijk indringend en ik beschouw het dan ook als een voorbode van mijn ontwikkeling.

God is Liefde
Zo rond 1987 kwam ik een belangrijke omslag in mijn leven terecht, veroorzaakt door persoonlijke moeilijkheden. Door deze situatie voelde ik me gedreven, zelfstandig en heel bewust na te gaan denken over mijn leven, en na te denken over mijn Godsbesef.

Al koffie drinkend en toen nog sigaretten rokend, zittend naast de "kachel", besloot ik ook voor het eerst van mijn leven, serieus een blik te werpen in verschillende esoterische boeken, o.a: "De Kracht van het Positief Denken", "Seth Spreekt", de Bijbel en meerdere heilige geschriften. Daaruit begreep ik dat God, Liefde was. Ook besefte ik het eeuwige bestaan van de ziel.

Bespiegelingen
Vanuit deze inzichten, begon ik mijn binnenwereld te spiegelen aan mijn buitenwereld. Ik begreep ook dat de geestelijke dimensie met mij zou zijn, en het de bedoeling was open te gaan staan voor deze geestelijke wereld; Heilige Geest, Hiërarchie, Engelen, God... of hoe men dit dan ook wil noemen, om samen te werken in verbondenheid, voor transformatie voor een Nieuwe Wereld. Toen veranderde er veel........

Al nadenkend en innerlijk vragend, begon ik geestelijke intelligente aanwezigheden om mij heen te voelen. Juist in moeilijk draagbare momenten werd ik gesterkt door deze spirituele aanwezigheid en het voelde heerlijk en vertrouwd.

Dromen
Ook begon ik te dromen.
Zo ontving ik gesproken boodschappen via mijn dromen, en vervolgens zelfs aanwijzingen hoe mijn weg te vervolgen.

Tijd
Het leek alsof ik in een energetische draaikolk terecht was gekomen. Het was alsof de tijd veranderde...

Engelen

Mijn innerlijk contact met de geestelijke dimensie, bleef door mijn omgeving niet onbemerkt.

Spontaan, kreeg ik een uitnodiging om een kerstviering mee te beleven en mee te gaan naar een spirituele stroming. Tijdens deze kerstviering werden de vier windrichtingen aangeroepen.

De bedoeling was, dat tijdens het uitspreken van een bepaalde mantram, alle aanwezigen met de windrichtingen mee zouden draaien.

Voor het eerst maakte ik kennis met de voelbare krachten van energie. Toen het ritueel van de windrichtingen afgelopen was, werden iedereen verzocht weer te gaan zitten.

Plóts zomaar uit het niets, sloeg er in mij een krachtige energie! Dat voelde aan, alsof  de bliksem insloeg! Deze kracht werd door mij zó intens ervaren, voelde alsof ik klem kwam te zitten en zocht daardoor naar een uitweg, om vóóral ergens weg te kunnen komen!

"De Kracht",... nam even later gelukkig weer af en ik had het gevoel de viering verder te kunnen vervolgen. Toen overkwam me echter wéér iets bijzonders!

Engelenkoor
Tijdens het zingen van een kerstlied " STILLE NACHT", werd ik wéér energetisch aangeraakt! Dit keer geen krachtige energie, maar meer een energie van zalvende zachtheid.

Het kerstlied, én onze zang werd begeleid door pianospel. Plots stopte de pianist met spelen, legde zijn handen in zijn schoot en de aanwezigen staakten hun zang, zomaar midden in het kerstlied.

Verwonderd vroeg ik me af waarom dat zo op deze manier gebeurde. Waarom moesten we stoppen met zingen?! Dat was toch raar?

Toen begon er vanuit de ether, een groep lieflijke stemmen te zingen, alsof ik het gewoon met mijn stoffelijke oren kon horen. Dit koor liefelijke stemmen, zongen heel duidelijk het couplet van het kerstslied door!? Het  zingen klonk, alsof er door een "holle buis", vanuit de ehter....van boven naar  "beneden" (fysieke wereld) werd gezongen.

Ik noem ze graag engelen
Toen de "engelen" klaar waren met het zingen van het desbetreffende couplet, werd er rustig weer doorgespeeld op de piano. Alsof het binnen deze groepering de gewoonste zaak van de wereld was!

Bij nader navragen bleek, dat mijn vrienden het niet hadden gehoord! Er werd mij uitgelegd, dat het niet zo vanzelfsprekend was, dat iedereen dit zou kunnen horen. Er is een gevoelsafstemming, resonantie voor nodig...  en daarom had dit wat me overkwam waarschijnlijk een bedoeling,.....


Energetische uitwerking

Na mijn bewustwording en aanraking in energie van dit koor liefelijk zingen, beleefde ik thuis gekomen, zeker een week lang, bijzondere dagen van intensiteit. 

Deze energetische aanrakingen van kracht en zalvende zachtheid, wasemde in en uit heel mijn poriën een onbaatzuchtige liefdesenergie, die je onmogelijk voor jezelf kunt houden. 
Werkelijk alles wat bestond, mensen.... dieren....werd door mij ervaren, als voortkomend vanuit een gouden draad van liefde! Ik ervoer mezelf, werd meegenomen, in een soort draaikolk van energie en merkte dat ik volledig opgenomen werd in een Universele Liefde die rond de wereld ging.


Zeker een week lang, liep ik dronken...in extase...stroomde over van deze Liefde! Daardoor, was ik niet in staat om ook maar iéts negatiefs te kunnen denken en te kunnen voelen. Dat was het bijzondere ervan!! Negatief denken en voelen bleek namelijk ONMOGELIJK!  Alles was Liefde. Deze aanraking, heeft in een oogwenk mijn bewustzijn getransformeerd en er was geen weg meer terug!


Ons wezen is multidimensionaal 

Zoals men dat noemt, ging ik de periode van inwijding in.
Je kunt zeggen, dat ik werd ingewijd in de hoogte, maar ook in de diepte van mijn wezen.
Kortom in zeer snelle tijd leerde ik het bewustzijn in de hoogte en diepte, van mijn multidimensionale wezen kennen..... want dat is het, .....er werd me geopenbaard, dat ons wezen multidimensionaal is! 

Via een andere spirituele groep in Amersfoort maakte ik kennis met de Trance-Sessies van een Esoterische Groepering. De naam is niet belangrijk, omdat de Brug voor Contact, via de energie Liefde-Wijsheid geleid wordt.

Inmiddels herkende ik tijdens het lezen van deze trance-sessies, dezelfde energie en aanwezigheid die ik al een tijdje bij bij mij voelde. Ik besloot de groep bezoeken, wist mij verbonden te voelen, en later ben ik lid  geworden.

Enorme vrijmakings- en bewustwordingsprocessen dienden zich aan Deze jaren waren beslist niet gemakkelijk, processen van uitzuivering, bewustwording, geestelijke kennis dienden zich aan.

Hierdoor heeft zich in mij de gevoeligheid, het vermogen van geestelijk zien, het helder voelen en weten, op een natuurlijke manier ontwikkeld.

Mijn huidige partner Sjura Supit, ontmoette ik zo rond 1997, waardoor mijn leven op zijn kop kwam te staan. De verdieping- en vrijmakingsprocessen zetten zich heftig voort.

Onze processen en liefde voor elkaar, resulteerde in het verlangen om samen "De Swaeneburgh" op te richten.

Mijn natuurlijk functioneren, breng ik nu op De Swaeneburgh in praktijk door middel van magnetiseren, reading met mediamieke doorgave. Daarnaast organiseer en leid ik meditatiegroepen en geef les in intuitieve ontwikkeling.