Agenda Informatie

Standaard Informatie bij de mediamieke avonden en of workshops

WIL JE ONZE AGENDA AUTOMATISCH ONTVANGEN?
Mail naar:  info@deswaeneburgh.com

 

INTEKENEN MEDIAMIEKE AVONDEN

Beperkte ruimte - maximaal 15/17 personen en iedereen ontvangt een boodschap.

Om te voorkomen dat bepaalde avonden door een vaste groep gevuld wordt, (er is maar bepetkt plek), krijgen diegenen die een keer niet zijn geweest, of nieuwe mensen eerst een plek. 

Iedereen kan wél telkens weer intekenen, want komt er een afzegging, krijg de degene die het eerst heeft aangemeld een plek.

Moest je een keer overslaan?
De volgende keer ben je gewoon weer verzekerd van een plek!

Deze regel geldt NIET voor de Trance en Praatavonden

RESERVEREN
Na betaling, is je plek pas gereserveerd.

Zeg je de reservering binnen 2 weken af, ontvang je de kosten terug.
Zeg je binnen 1 week voor datum af, is er enkel restitutie van de kosten mogelijk, als er een andere belangstellende van de reservelijst jouw plek wilt.
Lukt ons dat niet, is er geen restitutie mogelijk.

INTEKENEN VOOR DE WORKSHOPS
Je hebt een plek na betaling.

Zeg je binnen 2 weken voor intekendatum af, ontvang je de kosten terug.

Daarna geldt de regel: Tot een week voor datum, de helft van de kosten daarna is er geen restitutie meer mogelijk, mits er zoveel belangstelling is dat er iemand van de reservelijst kan intekenen.